top of page

Hánykor kezdődik a Szombat?


Hánykor kezdődik a szombat? - A kérdés értelmetlennek tűnhet, azonban a teremtéstől kezdve a bibliai idők során a napok nem éjfélkor vették kezdetüket, mint ahogyan az ma történik. A teremtésről szóló beszámoló szerint "lett este és lett reggel, első nap"(1Mózes 1: 5), és így tovább a teremtés hét napján át.


Ezt az elgondolást megtartva a Biblia egésze szerint a nap az előző nap lezártakor kezdődik - amit a naplemente jelez. Először jön a nap sötét része, és csak utána a világos. Egy másik példa szerint Isten a következőképp tanította a zsidó népet az egyik ünnep megtartására: "A hónap kilencedikének estéjén, egyik estétől a másik estéig ünnepeljétek a ti ünnepeteket" (3Mózes 23:32). Az este, ahogyan azt neve is jelzi, a nap végére utal, amikor túlesik a horizonton. "Ott öld le a pászkát este, napnyugtakor, abban az időben, a mikor kijöttél Egyiptomból." (5Mózes 16: 6). Egy másik helyen így olvassuk: "Estefelé pedig, amikor leszállt a nap... " (Márk 1: 32).


Amikor az izraeliták visszatértek Jeruzsálembe a babiloni fogság után, Nehémiásnak tanítani kellett őket a szombat megtartására. Hogy ne folytathassák hétköznapi tevékenységüket szombaton is, Nehémiás megparancsolta, hogy zárják be város kapuit "midőn megárnyékosodtak Jeruzsálem kapui a szombat előtt" (Nehémiás 13: 15-19).


Péntek este, amikor lemegy a nap, a szombat elkezdődik. Ez a nap a teremtés emlékünnepe, amit az ige szerint megszentelésre méltó: "Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; de a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, [se] szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van. Mert hat napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombat napját, és megszentelte azt." - mondja a Tízparancsolat (2Mózes 20: 10-13).

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése
bottom of page